Bij het tanken is het iets om op te letten: in de basis hebben zowel benzine als diesel een lange houdbaarheidsdatum, mits goed afgesloten en luchtdicht bewaard. In de brandstoftank van je auto is dat echter niet het geval.

Omdat je brandstoftank niet hermetisch is afgesloten, komt er zuurstof bij je brandstof. De brandstof, en de bijbehorende mengeling van drijfstoffen, reageert met de zuurstof waardoor de brandstof aanzienlijk in kwaliteit afneemt. Het octaangehalte daalt en daarmee ook de klopvastheid.

Benzine: hoe ouder, hoe minder energie

Uiteindelijk zal de brandstof onbruikbaar zijn. Dat de moderne brandstoffen met toevoegingen bij langere opslag het ontstekingsvermogen verliest, is eenvoudig te verklaren: uit de mengeling van drijfstoffen ontsnappen sneller de substanties die bijdragen aan een snelle ontsteking.

Niet vastgezet: houdbaarheid is variabel

Ga je je tank volgooien omdat je toch gebruik maakt van de prijsvoordelen van je tankpas dan is dat natuurlijk geen probleem. Het is namelijk op voorhand niet precies te zeggen hoe het zit met de houdbaarheid van de brandstof in de tank van je auto. Factoren die de houdbaarheid van benzine en diesel bepalen zijn vooral de samenstelling van de brandstof en hoe makkelijk en met hoeveel zuurstof het in aanraking komt. Het is dan ook altijd een gok hoe snel de kwaliteit van de brandstof afneemt.

De toevoeging van biocomponenten

Zoals eerder vermeld, gaat het bij de houdbaarheid van brandstof onder andere om de hoeveelheid zuurstof waarmee de brandstof in aanraking komt. Verder moet er ook gelet worden op de toevoegingen aan de brandstof. Het milieu en de belasting door brandstof hierop, is ons niet ontgaan. Er zijn dan ook biocomponenten die aan de brandstof worden toegevoegd om de belasting op het milieu te verminderen. Omdat dit biologische toevoegingen zijn, zijn ze afbreekbaar. Dit betekent niets meer dan dat er na verloop van tijd een proces van ontbinding ontstaat. Uiteindelijk zullen deze specifieke componenten uit de brandstof verdwenen zijn. De motoren van de moderne auto’s zitten technisch goed in elkaar, maar zijn wel steeds gevoeliger geworden. Dit betekent dat een moderne auto uiteindelijk hinder kan gaan ondervinden van een dergelijk ontbindingsproces en het vergaan van brandstof. Er zit ook vaak wat bezinksel in de tank, om te voorkomen dat de prestaties van je auto hierdoor gehinderd worden, kun je beter de tank niet helemaal leeg rijden.