Bij het leasen van een auto hoort er altijd een contract bij en zijn daarin alle voorwaarden terug te vinden laat dit alles geen ruimte voor misverstanden. Wel een hele geruststelling dus omdat elke partij zo duidelijk waar ze aan toe zijn. De meeste aandacht wordt gericht op het leasetarief, maar zijn de overige voorwaarden even belangrijk.Voor welke periode wordt de lease afgesloten?

Dat kan per leasemaatschappij aardig verschillen. Zo kan er soms al voor twee weken een lease worden aangegaan, maar is de minimale periode meestal een maand. De duur kan flink worden verlengd, tot zelfs meer dan een jaar, maar is het dan misschien een beter idee om uit te kijken naar een normale lease. Naast de duur van de lease, is ook de opzegtermijn in het contract opgenomen. Dat is bij shortlease van groot belang omdat het de vrijheid biedt, om de lease vrijwel gelijk stop te zetten indien de behoefte voor de auto er niet meer is. De kosten worden zo verder omlaag gebracht.

Let ook op de andere zaken

Het is al bekend dat voor de verzekering, APK en andere overige administratieve verplichtingen, de leasemaatschappij zal zorgdragen. Echter zijn in het contract ook de voorwaarden opgenomen die gelden voor reparatie ten koste van de maatschappij. Bij opzet of grove nalatigheid zal de klant moeten opdraaien voor de kosten. Ook het aantal afgelegde kilometers wordt aangegeven. Bij overschrijding hiervan worden er extra kosten in rekening gebracht.

In een shortlease contract staan dus de gangbare punten die in elk leasecontract opgenomen worden, maar moet er gelet worden op de opzegtermijn en de kilometerlimiet. Bij onduidelijkheden wordt er altijd de nodige informatie verschaft en mag het sluiten van zo een contract geen problemen opleveren.